EUROLINGUA’YA HOŞ GELDİNİZ!

Bütün dil çifti kombinasyonlarında ve uzmanlık alanlarında üstün kaliteli, yetkin ve kusursuz çeviriler sunuyoruz - Sizin için de!

Eurolingua, 1997 yılında Alman çeviri sektörünün ilk işletmelerinden birisi olarak
DIN EN ISO 9001:2008 toplam Kalite Yönetim Sistemi’ni ve 2010 yılında DIN EN 15038:2006 Çeviri hizmetleri - Hizmet gerek ve şartları Kalite Yönetim sistemi’ni müşterilerinin hizmetine sundu ve halen bu sistemlerin gerektirdiği prosedür ve yöntemlere göre çalışmaktadır.
İster yazılı ister sözlü olsun, bir dilden diğerine aktarım her zaman yüksek zihinsel yeti ve dilsel beceri gerektirmiştir. Bunun nedeni, son derece karmaşık ve çok katmanlı bir  yapı içeren dili duyumsayarak kullanma zorunluluğu, ilgili konuyu çok iyi bilmek gereksinimi ile kültürlerin çeşitliliği ve faklılığıdır. 
Çevride güçlük sadece önceden kaleme alınmış bir metnin biçimsel, içeriksel ve dilsel yapısının kusursuz bir biçimde anlaşılıp çözümlenmesi ve başka bir yaşam ve kültür ortamına uygun bir metin haline dönüştürülmesinde değil, aynı zamanda edebi eserlerde sıkça rastlanan dolaylı/örtülü ifadelerin de aktarılmasındadır. Bu çerçevede ilgili metin türü dikkate alınarak metne özgü işlevin de her zaman yerine getirilmesi gerekmektedir.
İnsanlar bu sorunsalla kendi dillerini bilmeyen kimselerle anlaşmak zorunda kaldıkları zamandan beri uğraşagelmişlerdir. Bu nedenle eski çağlarda da çeviriler ve çevirmenler kültürler arasındaki aracılar olarak önemli rol oynamışlardır. Bilimsel bilgiler, önemli edebi ve dinsel yapıtlar çeviriler yoluyla yayılmış ve daha sonraki kuşaklar ve başka kültürler için korunmuştur. Sözlü çevirmenler sadece sanat ve kültürün vazgeçilmezleri olarak kalmamış, aynı zamanda savaşta ve barış görüşmelerinde de aranan, gereksinim duyulan kişiler olmuşlardır.
Son zamanlarda Avrupa’nın kaynaşıp bütünleşmesi ve uluslararası ekonomik ilişkilerin ileri boyutlara ulaşması ile birlikte çeviri hizmetlerinin ağırlık merkezi teknik, ticaret, ekonomi, hukuk vb. alanlarındaki uzmanlık çevirilerine kaymıştır. Toplumun dönüşmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile çevirmenlerin mesleki profili de değişmiştir. Modern çevirmen belirli uzmanlık alanlarının ve metin türlerinin bir uzmanı, modern çeviri bürosu ise hizmet sunan bir firmadır. Çeviri büroları ve çeviri hizmeti sağlayıcıları artık çalıştırdıkları iyi eğitimli elemanlarda, mükemmel dil bilgisinin yanı sıra uzmanlık bilgisi, araştırma ve çeviri yeterliliği, İnternet, Transit/Trados çeviri bellekleri gibi modern araçları kullanma becerisi ile online-sözlükler ve terminoloji derlemeleri kullanabilme yeteneği de aramaktadırlar. 

   Yeni gereklilik ve koşulların üstesinden gelebilmek için, diğer üretim süreçleri ve hizmet sunumlarında olduğu gibi çeviri alanına da kalite standartları devreye girmektedir. Güncel ISO-Standardı DIN EN ISO 9001:2008 genel kalite düzeyini güvenceye alırken DIN EN 15038 özellikle çevirmene ve/veya çeviri hizmeti sağlayıcılarına özel yükümlülükler getirmektedir: çeviri süreci ve çevirinin kendisiyle doğrudan ilgili olarak uygun personelin ve teknik kaynakların kullanımı, kalite ve proje yönetimi, sözleşmeyle ilgili çerçeve koşullarının oluşturulması ve çeviri hizmetinin yerine getirilmesini düzenleyen belgelemeli yöntemlerin geliştirilmesi.
DIN EN 15038 Standardı, ilgili uzmanlık terimlerini tanımlamakta, bunların nasıl anlaşılması ve kullanılması gerektiğini belirlemektedir: çeviri projesi, terminoloji çalışması, kalite yönetimi kayıtları, proje kaydı, proje görevi verilmesi, kaynak metin çözümlemesi, biçem şablonu, denetleme, düzeltmen okuması, metin kategorisi, yerel şart ve standartlar vb.

Hem genel ISO-Standardı DIN EN ISO 9001:2008 hem de özel DIN EN 15038 Standardı bir uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme öngörmektedir. Eurolingua bu özelliği ile sadece kayıt yaptırıp DIN EN-amblemi ile reklam yapan birçok çeviri bürosundan / çeviri hizmeti sağlayıcısından ayrılmaktadır. Çeviri hizmeti sağlayıcısı kayıt işleminde standardın gereklerini yerine getireceği yönünde bağımsız ve sorumluluğu üstlenerek bir uygunluk beyanı vermektedir. Ancak kayıt işleminde standartça talep edilen süreç ve sistemler bağımsız üçüncü kişi veya kurumlar tarafından denetlenmemekte ve kontrol edilmemektedir.
Ancak Alman Akreditasyon Kurumu tarafından yetkili kılınmış yetkin bir belgelendirme merkezi tarafından yapılan belgelendirme / sertifika onayı, ilgili firmanın, belgelendiren merkez tarafından onaylanan ve yeniden belgelendirme veya denetim yoluyla sürekli olarak kontrol edilen bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş olmasını öngörmektedir.

Bu kalite yönetim sistemi çerçevesinde, birincil amacı mümkün olan en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunu sürekli olarak iyileştirmek olan bir kalite politikası yürütme sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz.
 

 

 
Eurolingua’nın DIN EN ISO 9001:2015 standardına dayalı kalite yönetim sistemi:

 

Eurolingua’nın DIN EN ISO 9001:2015 standardına dayalı kalite yönetim sistemi
Çeviri bürosu - Çeviri büroları – Çeviri büroları Dortmund - Çevirmen Dortmund - Çeviri Dortmund - Çeviriler – Çeviriler Dortmund - Çeviri Dortmund· Çevirmen Dortmund – Sözlü çevirmen Dortmund – Çeviri işi – Sertifika onaylı çeviri bürosu - DIN EN 17100 uyarınca çeviriler –