EUROLINGUA`YA VE INTERLINGUA`YA HOŞ GELDİNİZ!

1976 yılından bu yana bütün yaygın dil çifti kombinasyonlarında ve uzmanlık alanlarında üstün kaliteli, yetkin, güvenilir çevrileri seri bir şekilde sunuyoruz- Sizin için de!

Eurolingua, 1997 yılında Alman çeviri sektörünün ilk işletmelerinden birisi olarak DIN EN ISO 900ff toplam Kalite Yönetim Sistemi’ni ve 2010 yılında DIN EN 15038:2006 Çeviri hizmetleri - Hizmet gerek ve şartları Kalite Yönetim sistemi’ni müşterilerinin hizmetine sundu ve halen en yeni standard olan DIN EN ISO 9001:2015 Standardı’na göre çalışmaktadır.

İster yazılı ister sözlü olsun, bir dilden diğerine aktarım her zaman yüksek zihinsel yeti ve dilsel beceri gerektirmiştir. Bunun nedeni, son derece karmaşık ve çok katmanlı bir  yapı içeren dili duyumsayarak kullanma zorunluluğu, ilgili konuyu çok iyi bilmek gereksinimi ile kültürlerin çeşitliliği ve faklılığıdır.

Çevride güçlük sadece önceden kaleme alınmış bir metnin biçimsel, içeriksel ve dilsel yapısının kusursuz bir biçimde anlaşılıp çözümlenmesi ve metnin başka bir yaşam ve kültür ortamına uygun bir hale dönüştürülmesinde değil, aynı zamanda edebi eserlerde sıkça rastlanan dolaylı/örtülü ifadelerin de aktarılmasındadır. Bu bağlamda ilgili metin türü dikkate alınarak metne özgü işlevin de yerine getirilmesi her zaman zorunludur.

İnsanlar bu sorunsalla kendi dillerini bilmeyen kimselerle anlaşmak zorunda kaldıkları zamandan beri uğraşagelmişlerdir. Bu nedenle çeviriler ve çevirmenler eski çağlarda da kültürler arasındaki aracılar olarak önemli rol oynamışlardır. Bilimsel bilgiler, önemli edebi ve dinsel yapıtlar çeviriler yoluyla yayılmış ve daha sonraki kuşaklar ve başka kültürler için korunmuştur. Sözlü çevirmenler sadece sanat  ve kültürün vazgeçilmezleri olarak kalmamış, aynı zamanda savaşta ve barış görüşmelerinde de gereksinim duyulan kişiler olmuşlardır.

Son zamanlarda Avrupa’nın kaynaşıp bütünleşmesi ve uluslararası ekonomik ilişkilerin ileri boyutlara ulaşması ile birlikte çeviri hizmetlerinin ağırlık merkezi de teknik, ticaret, ekonomi, hukuk vb. alanlarındaki uzmanlık çevirilerine kaymıştır. Toplumun dönüşmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile çevirmenlerin mesleki profili de değişmiştir. Modern çevirmen belirli uzmanlık alanlarının ve metin türlerinin bir uzmanı, modern çeviri bürosu ise hizmet sunan bir firmadır. Eurolingua iyi eğitimli, , mükemmel dil bilgisinin yanı sıra uzmanlık bilgisi, araştırma ve çeviri yeterliliği, İnternet, Transit/Trados çeviri bellekleri gibi modern araçları kullanma becerisi ile çevrimiçi sözlükler ve terminoloji derlemeleri kullanabilme yeteneği bulunan elemanlar görevlendirmektedir.

Güncel ISO-Standardı DIN EN ISO 9001:2015 bir yandan genel kalite düzeyini güvenceye alırken diğer yandan da çevirmene ve çeviri hizmeti sağlayıcısına, çeviri sürecine ve çevirinin kendisine, yetkin personel ve teknik kaynak kullanımı, kalite ve proje yönetimi ile sözleşme ortamının yaratılmasına ilişkin belgelemeli hizmet yöntemlerinin yaratılması sorumluluğunu yüklemektedir.

Eurolingua und Interlingua Übersetzungen GmbH & Co. KG sadece bu standart yükümlülüklerini yerine getirmekle yetinmez, kaliteyi en yüksek hedef olarak görür. Bu yüzden onlarca yıldır baştan sona kendisi tarafından kurulan kalite yönetim sisteminin güncelliğini sağlamaya ilişkin gözetleme ve denetleme işlemlerini yasalarca tanınan Alman Akreditasyon Kurumu yetkililerine vermiş bulunmaktadır.

Güncel DIN EN ISO 9001:2015 sertifikası 08.03.2024 tarihinde verilmiştir

Eurolingua und Interlingua Übersetzungen GmbH & Co. KG, bu kalite yönetim sistemi çerçevesinde, birincil amacı mümkün olan en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunu sürekli olarak iyileştirmek sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadır.
 

 
Eurolingua’nın DIN EN ISO 9001:2015 standardına dayalı kalite yönetim sistemi:

 

Eurolingua’nın DIN EN ISO 9001:2015 standardına dayalı kalite yönetim sistemi
 
DIN EN ISO 9001:2015 Standardı

Kalite Yönetim Sistemi SERTİFİKASISertifika Kayıt No.: 73 100 7099 2024-03-08 tarihinden 2027-03-07 tarihine kadar geçerli Kurallarla uyumlu uygulama kanıtlanmıştır:


Eurolingua und Interlingua Übersetzungen GmbH & Co. KG
Hohe Straße 45
44139 Dortmund / Deutschland


Geçerlilik alanı:
Yurtiçi ve yurtdışında, özellikle teknoloji, ekonomi, ticaret, hukuk ve tıp alanlarında çeviri hizmetleri ve müşteri odaklı terminoloji yönetimi


Bu Sertifika, yukarıda belirtilen kalite yönetim sisteminin yürürlüğe geçirildiğini ve sürdürüldüğünü onaylar ve düzenli olarak denetlenir. Güncel geçerliliği www.proficert.de adresinden doğrulanabilir. Orijinal sertifikalar yapıştırılmış bir hologram içerir. TÜV Technische Überwachung [Teknik Denetleme]


Orijinal Almanca metnin çevirisi


Dr. M. Ponick
Sertifikasyon Dairesi Yönetimi
Yayın tarihi: Darmstadt 2024-02-07
TÜV Hessen Sertifikasyon Dairesi
Çeviri bürosu - Çeviri büroları - Çeviri büroları Dortmund - Çevirmen Dortmund - Çeviri Dortmund - Çeviriler - Çeviriler Dortmund - Çeviri Dortmund· Çevirmen Dortmund - Sözlü çevirmen Dortmund - Çeviri işi - Sertifika onaylı çeviri bürosu - DIN EN ISO 9001:2015 uyarınca çeviriler -